Úvod k posolstvám

posolstvá z Amsterdamu / Holandsko r.1945-1959

Matka všetkých národov - Panna Mária prostredníctvom viz.Ida Peerdeman

-----------

Uvod 1.docx (2,3 MB)

Uvod 2.docx (5,7 MB)

-----------

Kniha je v čestine a preklad nie je najlepši.

1.Napr. nie vždy je zrozumiteľné, či sa má prekladať "Matka" alebo "Pani". Preto treba sa viac zamerať na podstatu, ktorú vystihujú posolstvá a tou je Panna Mária ako Matka, ale aj Pani všetkých národov.  

2.Pr./  na str.23  v posolstve zo dňa 29 srpna (august) 1945 sa v knihe (v ceskom preklade) píše:

> Pak ukáže paní na papeže a říká:
"Dále se musi jit viac sociálně. Různé proudy směřují k socialismu a to je dobře, ale musí se tak dít pod vedením církve."

Spravny preklad ma byt:
"Dále se musi jit viac sociálně. Různé proudy směřují k socializaci a to je dobře, ale musí se tak dít pod vedením církve."

V katolickej terminológii ako aj pre spravne porozumenie je socializmus forma ateizmu, čo je nezlučitelné nie len s katolíckou náukou, ale aj s učením Ježiša Krista.
Kdežto 
socializácia je forma - spôsob vedenia politiky, čo sa týka sociálnych požiadavok spoločnosti.

3.pr. / na str.37 v posolstve zo dňa 29.březen 1946 sa píše:

> Christus regnum
"Když jsem si to přečetla, vidím u nohou
Paní kamenného lva."

Správny preklad má byť v slovoslede:

Christus regnum
"Když jsem si to přečetla, vidím
kamenného lva u nohou Paní."

------------